TURQUA-2020 Türkiye Kuvaterner Sempozyumu


12.1.2020

TURQUA-2020 Türkiye Kuvaterner Sempozyumu

Kuvaterner alanında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi amaçlayan TURQUA-2020 Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, 31 Mart - 4 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Güncel konularda atölye ve arazi çalışmaların yapılacağı, davetli konuşmacıların vereceği seminerlerle fikir alışverişinde bulunulacak sempozyuma 31 Ocak 2020 tarihine kadar bildiri gönderebilirsiniz.

Oturumlar:

 • İklim ve iklim modelleri
 • Buzullar ve buzul ortamları
 • Periglasyal süreçler
 • Deniz seviyesi değişimleri
 • Stratigrafi ve sedimantoloji
 • Hidroloji ve paleohidroloji
 • Makro- ve mikrofosiller
 • Neotektonik
 • Paleosismoloji
 • Arkeoloji
 • Paleoiklim
 • Palinoloji
 • Akarsu süreçleri
 • Göl ortamları
 • Jeomorfoloji
 • Volkanizma
 • Toprak bilimi
 • Speleoloji
 • Fauna ve flora
 • Kütle haraketleri
 • Karst ve Travertenler
 • Dendroklimatoloji
 • Tarihlendirme yöntemleri
 • Yer bilimlerinde yeni yöntemler

Önemli tarihler:

Bildiri özeti gönderme son tarihi: 31 Ocak 2020

Değerlendirme geri bildirimi: 15 Şubat 2020

Erken Kayıt için son tarih: 28 Şubat 2020

Sempozyum tarihi: 31 Mart - 4 Nisan 2020

Etkinlik Yeri: SDKM Konferans Salonu, İTÜ Ayazağa Kampüsü

Etkinlik İnternet Sitesi: http://www.turqua.itu.edu.tr/


LinkedIn Paylaş