Covid-19 Pandemisinin Isparta Tekstil ve Hazır Giyim Sektörüne Etkileri Analiz Raporu Yayımlandı


28.8.2020

Covid-19 Pandemisinin Isparta Tekstil ve Hazır Giyim Sektörüne Etkileri Analiz Raporu Yayımlandı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) uzmanları tarafından TR61 Düzey 2 bölgesi illerinde (Isparta, Burdur, Antalya) pandeminin başat sektörler üzerindeki etkilerini araştıran raporlardan ilki yayımlandı.

Pandeminin Isparta ili tekstil ve hazır giyim sektörüne etkilerini ele alan “Covid-19 Pandemisinin Isparta Tekstil ve Hazır Giyim Sektörüne Etkileri Analiz Raporu”; Covid-19 pandemisinden sonra küresel hazır giyim perakende devlerinin tedarik zincirlerini yeniden gözden geçirmeye başlamaları ve en düşük maliyet yaklaşımından daha güvenli ve sağlam tedarik zinciri yaklaşımına doğru kaymalarının beklendiği değerlendirilmiştir. Isparta ili tekstil firmaları temsilcilerinin büyük bölümünün de hâlihazırda Çin, Vietnam, Bangladeş gibi uzak doğu ülkelerinin domine ettiği tekstil ve hazır giyim üretiminin Türkiye’ye kayması yönünde umutlu olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte katma değeri yüksek üretim konusunda, Vietnam, Çin, Bangladeş gibi iş gücünün nispeten daha ucuz olduğu ülkeler karşısında rekabet şansımızın daha yüksek olduğu raporda dikkat çeken hususlar arasındadır.

Ajansın raporda değerlendirilmek üzere yaptığı ankete katılan sanayicilerin yaklaşık %67’si pandeminin işlerine olan etkisinin 12 aydan kısa süreceği kanaatinde olduklarını bildirirken bunun yanında olumsuz etkilerden korunabilmek adına e-ticaret ve dijital pazarlama ve dış ticaret istihbaratı konularında eğitim alma isteğini taşıdıkları görülmüştür.

Katılımcı firmaların %77,8’i pandeminin istihdam üzerindeki yıkıcı etkisini önlemek adına kısa çalışma ödeneğinden yararlandıklarını belirtmiştir. Dünyanın en güçlü ekonomilerine sahip ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkelerde bile pandemi dolayısıyla işsizlik oranlarında büyük artışların görülüyor olması bu tür devlet desteklerinin istihdam için ne kadar önemli ve etkili olduğunu gözler önüne sermiştir.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş