Ahiler Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruya Açıldı


7.9.2020

Ahiler Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruya Açıldı

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) 2020 Yılı Teknik Destek Programı toplam 1,5 milyon bütçe ile ilan edildi.

Programın Öncelikleri

Turizm Yönetim Danışmanlığı

  1. Turizm işletmelerine aile ve şirket anayasası oluşturma, stratejik yönetim yaklaşımları, gelir yönetimi, halka arz, organizasyon becerileri gibi sürdürülebilir yönetim alışkanlıklarının kazandırılması.
  2. Turizm sektöründe yeni nesil pazarlama yöntemlerini içeren uygulamalar, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümleri, veri analitiği, veri güvenliği ve gizliliği gibi konularda dijital altyapının oluşturulması.
  3. Turistik ürün ve hizmetlerin koruma-kullanma dengesi gözetilerek enerji, su ve atık yönetimi gibi sürdürülebilir çevre yönetimi uygulamalarının yaygınlaştırılması

İmalat Sanayi Yönetim Danışmanlığı

  1. İşletmelerin aile ve şirket anayasası oluşturma, stratejik yönetim yaklaşımları uygulaması gibi kurumsallaşmalarına yönelik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması.
  2. Üretim, tedarik, satış, pazarlama gibi alanlarda e-ticaret, e-ihracat, otomasyon, dijital altyapının oluşturulması veya geliştirilmesine yönelik uygulamaların desteklenmesi.
  3. Üretim sürecinde ve tedarik zinciri operasyonlarında verimliliğin artırılması amacıyla stratejik planlama, kurumsal kaynak planlaması, tedarik zinciri optimizasyonu gibi sürdürülebilir üretim kültürünün yerleşmesinin sağlanması.
  4. Ulusal ve uluslararası alanda işletmelerin rekabetçiliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla yalın üretim, temiz üretim, endüstriyel simbiyoz, eko-verimli üretim ve enerji verimliliği gibi uygulamalara yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi.

Uygun Başvuru Sahipleri

TR71 Bölgesinde kayıtlı bulunan ve 24 Haziran 2018 Tarih ve 2018/11828 Sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile düzenlenen KOBİ tanımına uyan işletmeler.

Başvuru Dönemleri

Eylül-Ekim Dönemi: Son Başvuru Günü: 31.10.2020 Saat: 00:00

Kasım-Aralık Dönemi: Son Başvuru Günü: 31.12.2020 Saat: 17:00


LinkedIn Paylaş