Ülkelerin Enerji Tüketimi ve Karbon Emisyonu Veritabanı Yayınlandı


24.7.2019

Ülkelerin Enerji Tüketimi ve Karbon Emisyonu Veritabanı Yayınlandı

Avrupa Birliği’nin bilim merkezi JRC, 28 AB ülkesinin ve 15 büyük ekonominin enerji sarfiyatlarını ve karbon emisyonlarını içeren veri tabanını yayınladı. Veritabanında 40’tan fazla ülkenin 2000-2016 yılı enerji verileri ve karbon emisyonu değerleri yer alıyor. 16 yıllık periyotta küresel ve AB çapında enerji tüketimine yönelik olarak yeni trendleri görmek mümkün.

2016 yılı itibari ile ABD küresel fosil yakıtların %19’unu tüketirken, Çin %17, Avrupa ise %15’ini tüketmekte. 2000-2016 yılı verileri incelendiğinde, Çin’in fosil yakıt kullanımı artarken, Avrupa’nın 16 yıllık süreçte fosil yakıt ve emisyonlarında %10’luk bir düşüş gözleniyor.

2000-2016 periyodunda dünyada elektrik tüketimi %54, doğalgaz tüketimi %45, yenilenebilir enerji %38, kömür, kok ve ham petrol tüketimi %37 artmış durumda. Enerji kullanımlardaki bu artış, toplam küresel brüt enerji tüketimindeki artıştan daha fazla. 16 yıl içerisinde küresel enerji tüketimindeki artış %36 oranında. Benzin ve fuel oil tüketiminde ise düşüş gözlenmekte. Benzin ve fuel oil’in toplam enerji tüketimi içindeki payı 2000 yılında %12,5 iken 2016 yılında %9,2’ye gerilemiş durumda. AB ülkelerinde ise bu düşüş daha fazla.

AB’nin kömür, kok ve ham petrolden elde ettiği enerji global ortalamadan daha düşük. Küresel olarak bu oran %39,5 iken AB ülkelerinde %30,9. AB ülkelerinin en fazla kullandığı diğer enerji türleri ise %14,7 oranında doğalgaz ve %12,9 oranında elektrik ve ısı enerjisi. AB ülkelerinin enerji tüketimi, küresel tüketimlerin aksine düşüş gösteriyor. AB’nin 2016 enerji tüketimi 2000 yılına göre %6 oranında daha düşük. Yenilenebilir enerji tüketimi ise %90 oranında artış göstermekte.

Karbondioksit emisyonlarında ise dramatik bir artış söz konusu. 16 yıllık süreçte küresel karbondioksit emisyonu %43 artmış durumda. Bu artışa en fazla katkı sağlayan ülkeler ise gelişmekte olan Çin, Hindistan, Endonezya ve Türkiye. AB bölgesi karbon emisyonlarında ise enerji ile paralel olarak düşüş söz konusu. Özellikle Yunanistan, İsveç, Birleşik Krallık, Çekya, İtalya, Portekiz ve Belçika’da karbon emisyonlarında ciddi düşüş gözlenmekte.

Bağlantılar:

Kaynak

Enerji Kullanımı Tabloları (Brüt)

Enerji Kullanımı Tabloları (Emisyon bazlı)

Karbondioksit Emisyonları


LinkedIn Paylaş