Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Sosyal Girişimcilik Eğitimi Düzenliyor


7.2.2020

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Sosyal Girişimcilik Eğitimi Düzenliyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi’nin iştirakçilerinden biri olarak, proje kapsamında 24-25 Şubat 2020 tarihlerinde Sosyal Girişimcilik Eğitimi düzenleyecek.

Samsun’da düzenlenmiş olan bir önceki eğitime olan talebin yoğunluğu nedeniyle “Sosyal Girişimcilik Eğitimi”, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Uzmanları ve Gönüllü Eğitmenlerin desteğiyle devam edecek.

Eğitime katılım için aşağıdaki bağlantı üzerinden başvuru formunun doldurulması gerekmekte olup, 15 Şubat 2020 tarihine kadar başvuru kabul edilecektir.

  • Eğitime sosyal girişimcilik alanında faaliyetler yürüten girişimciler ve aktif vatandaşlar katılabilirler.
  • Eğitim 25 kişilik katılımcı kontenjanı ile sınırlıdır.
  • Katılımcıların ilgi alanları, deneyimleri ve sosyal girişimcilik konusundaki beklentileri hakkında bilgi vermeleri önerilmektedir.

Başvuru için tıklayınız.

Sosyal Girişimcilik

Sosyal girişimler, problemlere çözüm geliştirerek sosyal etki ve değer yaratırken aynı zamanda iş modelleriyle ekonomik değer yaratırlar. Avrupa Birliği’nde tüm işletmelerin %10’unu oluşturan sosyal işletmeler 11 milyon insana istihdam olanağı sağlamaktadır.

Tüm sosyal girişimlerde ortak olan üç temel özellikten bahsetmek mümkündür. Bunlardan ilki sosyal ya da çevresel bir probleme çözüm geliştirmenin girişimin varoluşunun odağında olmasıdır. İkincisi sürdürülebilir bir iş modeli oluşturarak ticari faaliyet ile gelir elde etme davranışıdır. Üçüncüsü ise elde edilen kârın tekrar misyona ulaşmaya yönelik faaliyetlere yatırılmasıdır.


LinkedIn Paylaş