2020 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Başladı


24.9.2020

2020 Yılı Teknik Destek Programı Başvuruları Başladı

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Stratejik İmalat Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması Sonuç Odaklı Programı ile TRC2 Bölgesinde stratejik imalat sanayi sektörlerine odaklanarak istihdamın ve katma değerin artırılması ve bu yolla ekonomik büyümenin hızlandırılmasını amaçlanmaktadır.

Toplumsal Dönüşüm İçin Çocuklar ve Gençler Sonuç Odaklı Programı ile Bölge illerinde beşerî sermayenin güçlendirilmesi suretiyle ekonomik ve sosyal kalkınmanın hızlandırılması amaçlanmaktadır.

Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı ile Bölgemizin stratejik sektörleri arasında yer alan, hızlı büyüme potansiyeline sahip, aynı zamanda hızlı istihdam artışı sağlayabilecek turizmin bölgesel ölçekte markalaşma, tanıtım ve pazarlanması ile bölgesel kalkınmanın hızlandırılması amaçlanmaktadır.

Üç program için de azami destek tutarı 20 000 TL’dir.

Uygun Başvuru Sahipleri:

 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
 • Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri)
 • Üniversiteler
 • Bakanlıklara bağlı Bölge Müdürlükleri, İl, İlçe Müdürlükleri ve Enstitüler
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları, (RAM, okul, hastane, halk eğitim, gibi kurumların bağlı oldukları il/ilçe/bölge müdürlükleri adına başvuru yapmaları gerekmektedir.)
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar, vb.),
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Sanayi Siteleri
 • Kâr amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları, Birlik ve Kooperatifler
 • Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş