"Türkiye'de Sonuç Odaklı İzleme Teknik Destek Projesi - III" Etkinliği Yapıldı


20.1.2020

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nın yürüttüğü “Sonuç Odaklı İzleme (ROM) Faz III” projesi Ankara'da kamuoyuna tanıtıldı. Projeyle AB mali yardımlarının (IPA) AB üyelik hedefimiz doğrultusunda etkin kullanımı ve kazanımların sürdürülebilirliği mercek altına alınıyor.

Etkinlik, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Dr. Hakan Ertürk tarafından yapılan açılış konuşmaları ile başladı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Mali İşbirliği Başkanı, Elçi Müsteşar Andre Etienne Lys’in “Projelerin Tasarımı ve Uygulanmasında İyi AB Örnekleri” sunumunun ardından Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan’ın moderatörlüğünde yapılan etki, sürdürülebilirlik ve iletişim konularının ele alındığı “Her Sonuç Yeni Bir Başlangıç” paneliyle devam etti. Etkinliğin son oturumu olan “IPA III için Hazırız” çalıştayında ise, IPA faydalanıcısı 16 bakanlığın temsilcileri Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının üçüncü dönemi kapsamında etki, sürdürülebilirlik ve iletişim çalışmalarını değerlendirdi.


LinkedIn Paylaş