Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı


22.1.2020

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı

“Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı (IQVET-III) ((EuropeAid/167773/ID/ACT/TR))” çağrısı açıldı. Hibe programı ile toplumun tüm kesimlerinin kendi ihtiyaçları dahilinde öğrenme imkânı bulduğu, sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen ve istihdama hazırlanan esnek, şeffaf, yenilikçi ve kaliteli bir eğitim sistemi oluşturmak amaçlanmaktadır.

Mesleki eğitim alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve mesleki kuruluşların başvurabileceği çağrının son başvuru tarihi 14 Nisan 2020’dir.

Program T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Katılım Öncesi Ab Mali Yardım Aracı (IPA-II 2014-2020) kapsamında yürütülmektedir. Çağrı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş