DAKAF’20 AR-GE / Proje Pazarı ve Yarışması


4.2.2020

DAKAF’20 AR-GE / Proje Pazarı ve Yarışması

Atatürk Üniversitesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliği ile Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (DAKAF’20) AR-GE / Proje Pazarı ve Yarışması 5-6 Mart 2020 tarihinde düzenlenecek.

Erzurum’da Recep Tayyip ERDOĞAN Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik için katılım koşulları aşağıdaki gibidir:

 1. Proje hakkında bilgiler sistem üzerinden doldurularak proje açıklama bölümünde projenin amaç ve hedefleri, özgün değeri, yöntemi, katma değeri gibi bilgileri yer almalıdır.
 2. AR – GE ve Proje Pazarı; tüm öğrenciler, mezunlar, girişimci adayları, ölçek ve sektör ayırt edilmeksizin tüm işletme sahipleri ve çalışanları, kamu personeli ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile tüm üniversite/ araştırma kuruluşlarının personellerinin katılımına açıktır.
 3. AR – GE ve Proje Pazarına grup / öğrenci kulübü, topluluğu olarak katılım mümkün olup bu durumda bir katılımcının proje temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmektedir.
 4. AR – GE ve Proje Pazarına katılım ücretsizdir.
 5. Proje önerilerinde sayı sınırı yoktur.
 6. Katılımcılara etkinlik sonunda Katılım Belgesi verilecektir.

AR-GE ve Proje Pazarı Yarışması Başvuru Takvimi

Başvuru Başlangıç Tarihi: 20.01.2020 Saat 00:01

Son Başvuru Tarihi: 28.02.2020 Saat 23:59

AR-GE ve Proje Pazarı Sergisi

Tarih: 5-6 Mart 2020

Saat: 09:00 – 17:00

Yer: Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (DAKAF’20)-Recep Tayyip ERDOĞAN Fuar Merkezi-Erzurum

Projelerin Değerlendirilmesi

Projeler; başvuru koşullarına uygun olmaları ve sağlayacakları katma değer/fayda, içerdiği inovasyon, uygulanabilirlik ve özgünlük açısından Proje     Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilecektir. Tüm proje başvuru sahipleri 5-6 Mart 2020 tarihli Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı   etkinliğinde   kendilerine tahsis edilen alanda proje fikirlerini tavsiye edilen formatta (poster, görsel vb.) sunacaktır. 28.02.2020 tarihi saat 23:59’a   kadar  sisteme   kaydedilmeyen projeler   değerlendirmeye   alınmayacaktır. Proje   Değerlendirme Komitesi  Üyeleri DAKAF’20   Organizasyon Komitesi   tarafından uzmanlık   alanlarına göre   belirlenecektir.

AR-GE ve Proje Pazarı Yarışması Değerlendirme ve Ödüllendirme Sistemi

AR-GE ve Proje Pazarı’na başvuran projeler üzerinde yapılan değerlendirme sonrasında dereceye giren projeler belirlenecek ve DAKAF’20 Fuar     Organizasyonunda düzenlenecek törenle ilan edilecektir. Başvuran projeler arasından;

Birinciye 5.000TL,

İkinciye 3.000TL,

Üçüncüye 2.000TL ödül ön kuluçka desteği ve çeşitli hediyeler verilerek proje sahiplerine talepleri doğrultusunda danışmanlık desteği de verilecektir.

Değerlendirme Kriterleri

 • Projenin somut çıktıları ve amacı net bir şekilde açıklanmış mıdır?
 • Proje fikri yenilik içermekte midir?
 • Proje çıktısının, ticarileşme ve endüstriyel uygulamaya dönüşme potansiyeli var mıdır?
 • Proje çıktısının pazar potansiyeli var mıdır?
 • Proje çıktısı için patent/faydalı model başvurusu yapılmış mıdır/yapılabilir mi?
 • Proje ile teknolojik dışa bağımlılık azaltılacak ve ekonomiye katkı sağlanabilecek midir?
 • Proje çıktısının sosyal ve/veya çevresel fayda sunabilme potansiyeli var mıdır?
 • Proje fikrinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasına katkısı var mıdır?

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş