“Başkent Üniversitesi Gıda ve Tarım İnovasyon Merkezi (TAGİMER)” Kuruldu


7.2.2020

“Başkent Üniversitesi Gıda ve Tarım İnovasyon Merkezi (TAGİMER)” Kuruldu

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Başkent Üniversitesi ile Polatlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ortaklaşa yürüttüğü “Tarım ve Gıda İnovasyon Merkezi (TAGİMER) Kurulum Öncesi Fizibilite Projesi” tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Ankara Kalkınma Ajansı, Tarım ve Orman Bakanlığı bürokrat ve teknokratları ile Ankara’daki organize sanayi bölgelerinin yönetim kurulu başkanları, teknoloji geliştirme bölgelerinin genel müdürleri ile pek çok sivil toplum örgütü temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından sunumuna başlayan TAGİMER Proje Koordinatörü Prof. Dr. Sayın Füsun Eyidoğan, Başkent Üniversitesi’nin girişimci ve yenilikçi üniversitesi misyonu ile tarım ve gıda alanındaki faaliyetlerini anlattıktan sonra TAGİMER proje sonuçları ile ilgili fizibilite sonuçlarını sundu. TAGİMER’in temel önceliğinin Ankara ilinde mevcut olan gıda ve tarım sektöründeki faaliyetlerin iyileştirilmesi için var olan süreçleri daha etkin ve verimli hale getirebilecek yüksek teknoloji ve ürün geliştirme potansiyelinin Tarım 4.0 çerçevesinde sağlanması gerekliliğini ifade eden Prof. Eyidoğan, proje süresince ilgili paydaşlar (çiftçiler, üreticiler, işletme sahipleri, kamu kurumu yetkilileri vb) ile yapılan anketler ve odak grup çalışmaları sonucunda elde edilen verileri aktardı.

Son olarak, Başkent Üniversitesi Bilgi, İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (BİTTO) yöneticisi Arzu Fırlarer projenin mali ve mimari sonuçlarını katılımcılar ile paylaştı. TAGİMER işletme modelinin tarım ve gıda alanında yer alan tüm paydaşların yer alacağı, kamunun, üniversitenin, sanayicinin ve üreticinin temsil edileceği bir yönetim kurulu kurgusu ile oluşturulacağını, kurumlar ve sektörler arası işbirliğini güçlendirecek iş geliştirme birimi ile Ar-Ge ve bilinçlendirme, eğitim çalışmalarının yürütüleceği farklı atölyelerde görev alacak uzmanlarla faaliyetlerin yürütüleceği ifade edildi.


LinkedIn Paylaş