1515 TÜBİTAK Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı Bilgi Günü Gerçekleştirildi


7.2.2020

1515 TÜBİTAK Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı Bilgi Günü Gerçekleştirildi

1515 TÜBİTAK Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı Bilgi Günü, TÜBİTAK Başkanlık Binası Mustafa İnan Konferans Salonunda yapıldı. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Programın açılışında yaptığı konuşmada, 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programının farkındalığının artırılmaya çalışıldığını belirtti. Firmaların toplantıda yapacakları geri bildirimlere önem verdiğini kaydeden Prof. Dr. Mandal, “Öncül Ar-Ge Laboratuvarları ve Ekosistemde Etki Odaklı Süreçler” konulu bir sunum yaptı.

1515’de Birlikte Üretim Odaklı Uluslararası İş Birliği Ön Planda

TÜBİTAK’ın yeni süreçlerine dair katılımcılara bilgi veren Prof. Dr. Mandal, Ar-Ge ve yenilik süreçlerindeki dönüşümden bahsetti. Birlikte üretim odaklı uluslararası iş birliğine yönelen küresel eğilimler bağlamında, güncel ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel sorunların çözümü için uluslararası iş birliğinin öneminin arttığına değindi. Prof. Dr. Mandal, 1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programında birlikte üretim odaklı uluslararası iş birliğine önem verdiklerini vurguladı.

1515’in Ekosistem İçin Önemi

Yaklaşım olarak bakıldığında sürecin sektör odaklı ve teknoloji odaklı olduğunu belirten Prof. Dr. Mandal, 1515 Programının ekosistem için neden önemli olduğunu şu sözlerle açıkladı: “Teknolojinin araç olduğu, sektör kavramının yok olduğu bir ortamda çözüm bekleyen birçok zor konu var. Bunların çözümü geleneksel olarak, var olan bir teknolojinin transferiyle veya bir kurumun kendi başına yetkinliğiyle değil, erken aşamadaki Ar-Ge çalışmalarının birlikte geliştirilmesiyle gerçekleşecek.”

11. Kalkınma Planına atıfta bulunan Prof. Dr. Mandal, bu Planın önemli bir referans belgesi olduğunu ve belgedeki iki anahtar kelimenin Ar-Ge ve Yenilik olduğunu ifade etti. 2018 yılı TÜİK Ar-Ge Faaliyetleri Araştırmasındaki verilerden söz eden Prof. Dr. Mandal, Ar-Ge harcamalarının GSYH’ya oranının yüzde 1.03 olarak gerçekleşerek eşik değerin aşıldığını; tam zaman eşdeğer cinsinden Ar-Ge personeli sayısında hızlı bir artış yaşandığını ve 172.119 olarak gerçekleştiğini; doktora ve üstü tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının 34.282 olduğunu, bu göstergenin ise Kalkınma Planında ilk kez yer aldığını belirtti. 

 “Büyük Firmalarla İlişkimiz Kuvvetlenerek Devam Ediyor”

Sürecin KOBİ’ler tarafında ayrı bir şekilde kuvvetlendirilmeye çalışıldığını belirten Prof. Dr. Mandal, büyük firmaların gerçekleştirdiği harcamalar ve istihdam ettiği insan kaynağı ile ilgili bilgi verdi. TÜBİTAK Başkanı, büyük firmaların öncül Ar-Ge faaliyetlerinin ve ekosistem etkileşimlerinin güçlendirilmesi gerektiğine değindi.

1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programının değerlendirme ölçütleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Mandal, “Net satış ortalamasının en az 2 milyar TL olması; Ar-Ge yoğunluğunun en az yüzde 1 olması; istihdam edilecek personelin en az yüzde 50’sinin Türk uyruklu olması; desteklenen araştırıcıların en az 1/3’ünün doktoralı olması gerekiyor. Ana kuruluş için 10 yıllık, Ar-Ge laboratuvarı için 5 yıllık teknoloji yol haritası hazırlamasını istiyoruz” dedi.

TÜBİTAK Başkanının konuşmasının ve sunumunun ardından ÖNDEG Bilimsel Programlar Uzmanı Neslihan Altay Dede, 1515 Programı hakkında bilgi verdi. Daha sonra 1515 Programından desteklenen AVL, ERICSSON, GE ve TUSAŞ Firmalarının deneyimlerini paylaştıkları ve deneyimler ışığında 1515 Programının geleceğine dair değerlendirmenin yapıldığı panel gerçekleştirildi.


LinkedIn Paylaş