T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Başvuruları Açıldı


13.2.2020

T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Başvuruları Açıldı

T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı, TRC1 Bölgesinin kalkınması ve bölgenin rekabet gücünün arttırılması, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 2020 yılı “Fizibilite Desteği Programı” kapsamında çağrıya çıktı. Toplam çağrı bütçesi 1 500 000 TL.

18 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği çağrıya aşağıdaki kurum ve kuruluşlar başvurabilecektir:

 • Kamu Kurumları – Valilik
 • Kamu Kurumları – Kaymakamlık
 • Kamu Kurumları – Bölge Müdürlüğü
 • Kamu Kurumları – Bakanlıklara Bağlı Enstitüler ve müdürlükler
 • Kamu Kurumları – İl Müdürlüğü
 • Kamu Kurumları – İlçe Müdürlüğü
 • Kamu Kurumları – Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Üniversiteler – Üniversite (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksek Okulu)
 • Mahalli İdareler – Büyükşehir Belediyesi
 • Mahalli İdareler – Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı
 • Mahalli İdareler – İl Belediyesi
 • Mahalli İdareler – İl Özel İdaresi
 • Mahalli İdareler – İlçe Belediyesi
 • Mahalli İdareler – Diğer Mahalli İdare Birlikleri
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Odalar
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Borsalar
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları – Birlikler (İhracatçı Birlikleri Dâhil)
 • Sivil Toplum Kuruluşları – Dernek
 • Sivil Toplum Kuruluşları – Vakıf
 • Sivil Toplum Kuruluşları – Federasyon
 • Sivil Toplum Kuruluşları – Konfederasyon
 • Bölgeler - Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri – Organize Sanayi Bölgesi
 • Bölgeler - Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri – Küçük Sanayi Siteleri
 • Bölgeler - Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri – İş Geliştirme Merkezleri
 • Bölgeler - Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri – Serbest Bölge Müdürlükleri
 • Bölgeler - Siteler ve İş Geliştirme Merkezleri – Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Kooperatifler - Birlikler – Kâr Amacı Gütmeyen Birlik (Mahalli idare birliği olmayıp kanunla kurulmuş birlikler)
 • Kooperatifler - Birlikler – Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatif (destek başvurusunda bulunduğu tarihten başlayarak 5 yıl süreyle kâr dağıtımı yapmayacağı ana sözleşmesinde yer alan kooperatifler uygun başvuru sahibi olabilir.)

3-12 aylık projeler için minimum destek miktarı 50 000 TL, azami destek miktarı ise 250 000 TL’dir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş