Ufuk2020 INNOSUP Odak Grup Eğitimi


21.2.2020

Ufuk2020 INNOSUP Odak Grup Eğitimi

Ufuk2020 kapsamında yürütülen "KOBİ'lerde İnovasyon (INNOSUP)" Programı ile doğru iş stratejisi geliştirme, iş süreçlerini iyileştirme, yeni yetkinlikler ve beceriler kazanma veya diğer kaynaklara ulaşma konularında KOBİ’lere destek sağlanmaktadır. KOBİ inovasyon ekosisteminin dinamizmini ve esnekliğini güçlendirmek için tasarlanan "KOBİ'lerde İnovasyon" Programı KOBİ’lerin yanı sıra onlara inovasyon kapasitelerini geliştirme anlamında destek sağlayan ajansları ve kümelenme kuruluşlarının da dâhil olduğu ekosistem paydaşlarının gelişimi için tasarlanmış bir programdır.

Bu programın en önemli çağrılarından biri “INNOSUP-01-2018-2020: Yeni Sanayi Değer Zincirleri Geliştirmek İçin Küme Projeleri”leridir. Çağrının amacı küme kuruluşları, şemsiye kuruluşlar, birlik, dernek ve odaların yer aldığı konsorsiyumlar aracılığıyla farklı sektörlerdeki KOBİ'leri bir araya getirip disiplinlerarası inovasyon fikirlerini ortaya çıkararak AB çapında sektörler arası yeni sanayi değer zincirleri geliştirmektir. Çağrı kapsamında her bir proje bütçesi maksimum 2,5 Milyon Avro’dur. Çağrı başvurusu iki aşamalı olup birinci aşaması için son başvuru tarihi 2 Nisan 2020; ikinci aşamasının son başvuru tarihi 8 Eylül 2020’dir.

Türkiye Hükümeti ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “Ufuk 2020'de Türkiye” projesi kapsamında 25-26 Şubat 2020 tarihlerinde Ankara Limak Ambassadore Otel’de “INNOSUP-01-2018-2020: Yeni Sanayi Değer Zincirleri Geliştirmek İçin Küme Projeleri” çağrısına yönelik odak grup eğitimi düzenlenecektir. Eğitimde bu alanda deneyimli uzmanlardan çağrıya yönelik ayrıntılı bilgi verilecek olup etkili projenin hazırlanma yöntemlerine dair ayrıntılı workshoplar düzenlenecektir.

Etkinliğe katılmak için lütfen buradan etkinliğe kayıt yaptırınız. Katılımcı kontenjanı sınırlı olduğundan kayıtlarınızın 21 Şubat 2020 günü mesai bitimine kadar yapılması önem arz etmektedir.

Etkinlik dili İngilizcedir. Etkinliğe sadece KOBİ'lerin üye olduğu şemsiye kuruluşlar ya da KOBİ'lere mentörlük, kuluçka ve finansal destekler sunan kuruluşların katılımı onaylanacaktır.

Her kurumdan yalnızca bir kişinin katılımı ve onaylanacaktır.  Etkinliğe katılım ücretsiz olup, Ankara dışından seyahat edenlerin masrafları karşılanacaktır.


LinkedIn Paylaş