Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı


23.2.2020

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuruya açıldı.

Programının amacı, TRB2 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamak.

Programın öncelikleri:

 • Van Gölü’nün koruma-kullanma dengesi gözetilerek etkileşimde bulunduğu alan içinde havza bazlı kalkınmaya yönelik başta turizm sektörü olmak üzere gölü temel alan sektörlerin geliştirilmesi, yatırım altyapısının güçlendirilmesi ve çevre yönetiminin sağlanması suretiyle yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması,
 • Emek yoğun sektörlerin geliştirilmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik fizibilitelerin hazırlanması,
 • SOP’lar dışında kalan ancak aciliyet taşıyan ve kritik önemi haiz yerel bir kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek konulara yönelik fizibilitelerin hazırlanmasıdır.

 

Program Adı

2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Program Referans No

TRB2/20/FZD

Programın Amacı

Programın amacı, TRB2 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamaktır.

Programın Öncelikleri

Projenin aşağıdaki önceliklerden sadece 1 (bir) tanesi ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir.

 • Van Gölü’nün koruma-kullanma dengesi gözetilerek etkileşimde bulunduğu alan içinde havza bazlı kalkınmaya yönelik başta turizm sektörü olmak üzere gölü temel alan sektörlerin geliştirilmesi, yatırım altyapısının güçlendirilmesi ve çevre yönetiminin sağlanması suretiyle yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak fizibilitelerin hazırlanması
 • Emek yoğun sektörlerin geliştirilmesi ve istihdamın artırılmasına yönelik fizibilitelerin hazırlanması
 • SOP’lar dışında kalan ancak aciliyet taşıyan ve kritik önemi haiz yerel bir kalkınma fırsatı olarak değerlendirilebilecek konulara yönelik fizibilitelerin hazırlanması

Toplam Bütçe

900.000,00 TL

Destek Miktarı

 • Asgari Tutar: 20.000,00 TL
 • Azami Tutar: 125.000,00 TL

Azami Proje Süresi

12 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Yerel yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Küçük sanayi siteleri,
 • Teknoparklar ve teknoloji geliştirme bölgeleri,
 • Endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar,
 • Kar amacı gütmeyen birlikler ve kooperatifler

LinkedIn Paylaş