KOSGEB ve KOBİA Arasında Eylem Planı İmzalandı


29.2.2020

KOSGEB ve KOBİA Arasında Eylem Planı İmzalandı

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticaretin iyileştirilmesi ve iki ülke KOBİ’lerinin birlikte yapacakları dış pazar çalışmaları için eylem planı imzalandı.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt: “Türk KOBİ’lerinin Azerbaycanlı KOBİ’ler ile birlikte Azerbaycan üzerinden Asya pazarlarına, Azerbaycan KOBİ’lerinin de Türk KOBİ’leri ile birlikte Türkiye üzerinden Avrupa ve Afrika pazarlarına açılmasına gayret göstereceğiz.” dedi.

KOSGEB ile Azerbaycan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) arasında eylem planı imzalandı.

Bakü'de temaslarda bulunan KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, KOBİA Başkanı Orhan Memmedov'la bir araya geldi. İki başkan, kurumlar arasında eylem planını imzaladı.

KOBİA Başkanı Orhan Memmedov KOSGEB'in küçük ve orta ölçekli işletmelere destek hususunda büyük tecrübeye sahip olduğunu, bu tecrübeden faydalanma konusundaki istekliliklerini ifade etti.

İmza töreni sırasında KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt şu sözlere yer verdi: "Bugün imzaladığımız metinde tarafların gelecek dönemindeki adımları neler olacak, üzerlerimize düşenler nelerdir bunu somutlaştırdık. İki ülke KOBİ'lerinin birbirine entegrasyonunu sağlayacağız. İki ülke kurumları olarak yatırımların arttırılması için çalışmalar yapacağız. Özellikle Türk KOBİ’lerinin Azerbaycanlı KOBİ’ler ile birlikte Azerbaycan üzerinden Asya pazarlarına, Azerbaycan KOBİ’lerinin de Türk KOBİ’leri ile birlikte Türkiye üzerinden Avrupa ve Afrika pazarlarına açılmasına gayret göstereceğiz. Eğer bu iş birliğini etkin biçimde gerçekleştirirsek, iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesiyle birlikte bölgesel olarak da çok etkin bir rol üstlenileceğimizi düşünüyoruz."

Kurum başkanları, imzalanan eylem planı kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin iki ülkenin ticaret hacminin artmasında önemli katkılar sağlayacağını ifade ettiler. Yapılan ikili görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticaretin iyileştirilmesi ve iki ülke KOBİ’lerinin birlikte yapacakları dış pazar çalışmalarına 2023 yılı için 15 milyar dolar hedef belirlendi.

İki kurumun önümüzdeki dönemde birlikte gerçekleştirecekleri çalışmaları içeren planın ana başlıkları şunlar:

 • Azerbaycan’da durum tespiti ve bilgi aktarma çalıştayı,
 • Kısa süreli uzman değişimi,
 • İşletme Geliştirme Programı hakkında bilgi değişimi,
 • Etki analizi ve KOBİ yetkinlik sistemi hakkında bilgi değişimi,
 • KOBİ destekleme politikaları ve uygulamaları hakkında uzun süreli uzman değişimi,
 • Girişimcilik eğitimleri ve eğiticilerin eğitimi,
 • Azerbaycan ve Türkiye’deki KOBİ’ler için öncelikli sektörlerin belirlenmesi,
 • KOBİ'ler ve ilgili diğer katılımcılar için yatırım ortamı, fırsatları ve potansiyelleri hakkında bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi,
 • Fuar, sergi, seminer vb. etkinlikler hakkında bilgi alışverişi ve bu bilgilerin KOBİ'lere duyurulması,
 • Uluslararası fuar, sergi katılımı ile B2B etkinlikleri düzenlenmesi,
 • KOBİ’lere hizmet edecek Türkiye ve Azerbaycan ortak KOBİ Geliştirme Fonu kurulması yönünde ön çalışma gerçekleştirilmesi.

İki başkan daha sonra Azerbaycan'da faaliyet gösteren çeşitli şirket ve bankaların yöneticileri ile bir araya geldi.


LinkedIn Paylaş