Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesinin Açılışı Gerçekleştirildi


3.3.2020

Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesinin Açılışı Gerçekleştirildi

IPA-2 dönemi Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı’nın 3. Eylemi “Sürdürülebilir Kalkınma için Çevresel Yönetim”in altında yer alan; 11 milyon Avro’luk proje bedeline sahip “Türkiye’de İklim Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi”nin açılışı gerçekleştirildi.

Proje ile Türkiye'de uyum faaliyetlerini güçlendirerek sektörlerin ve kentlerin iklim değişikliğinin etkilerine karşı direncinin arttırılması amaçlanıyor.

Özellikle sektör ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi yoluyla toplumsal direncin arttırılmasının hedeflendiği projede aşağıdaki çıktılar elde edilecek:

  • İklime dayanıklı sürdürülebilir kalkınma için daha iyi karar verme araçları geliştirilmesi,
  • Kentsel alanlarda uyum ve esneklik planlaması geliştirmek,
  • İklim değişikliğine uyum eylemi için kapasite geliştirmek,
  • Hibe programı ile iklim değişikliğine uyum konusunda işlevsel kapasitenin geliştirilmesidir.

Proje; T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve nihai faydalanıcısı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün desteği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) aracılığı ile uygulanıyor.


LinkedIn Paylaş