T.C. Serhat Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Fizibilite Destek Programı Çağrısı Açıldı


7.3.2020

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Fizibilite Destek Programı Çağrısı Açıldı

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı, 2020 yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında proje başvurularına ilişkin çağrıya çıktı.

Fizibilite Destek (FZD) Programının amacı; TRA2 Düzey-2 Bölgesi’nde Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak, ulusal plan ve programlar çerçevesinde Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamaktır.”

Programa;

  • Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, İl/ İlçe Müdürlükleri, Kaymakamlıklar, vb.),
  • Yerel yönetimler ve mahalli idari birlikleri (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları),
  • Üniversiteler, fakülteler, meslek yüksekokulları, araştırma enstitüleri,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, borsalar vb.),
  • Sivil toplum kuruluşları (dernekler, vakıflar, birlikler vb.),
  • Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, birlik ve kooperatifler,
  • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri ve iş geliştirme merkezleri

başvurabilir.

Fizibilite Destek Programı için son başvuru tarihi online olarak 25 Aralık 2020 saat 17.00, matbu olarak ise 31 Aralık 2020 saat 17.00’dır

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş