İpekyolu Kalkınma Ajansı “Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı” Bilgilendirme Toplantısı


14.3.2020

İpekyolu Kalkınma Ajansı “Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı” Bilgilendirme Toplantısı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından koordine edilen ve İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programının (CMDP) 2020 yılı bilgilendirme toplantısı 18 Mart 2020 tarihinde ajans binasında saat 14:30'da gerçekleştirilecek.

Toplantıda CMDP'nın içeriği, yararlanıcı kurum ve kuruluşları, değerlendirme süreçleri hakkında bilgilendirme yapılacak.

Programın hedefi; ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik ve teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasıdır.

ProgramTRC1 Bölge illerinden sadece Gaziantep ilini kapsamaktadır.


LinkedIn Paylaş