TÜSEB 2020 Yılı Çağrı Takvimi Yayımlandı


21.3.2020

TÜSEB 2020 Yılı Çağrı Takvimi Yayımlandı

Sağlık Bilimi ve Teknolojisi alanında bilgi üreterek, ülkemize ve insanlığa hizmet etmek amacıyla 2015 yılında kurulan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından; bilim ve teknoloji alanında, serbest rekabete dayalı, şeffaf ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde, bilimsel araştırmalar yapılmakta ve desteklenmektedir.

Üniversite ve sanayi işbirliği modeli ile bilginin ürüne dönüştürülerek, planlı ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlanması amaçlanan TÜSEB 2020 Yılı Çağrı Takvimi için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş