TTGV ve TSPB’nin Hazırlamış Olduğu Yüksek Teknoloji Girişimlerinin Finansmanı Raporu Yayında


23.3.2020

TTGV ve TSPB’nin Hazırlamış Olduğu Yüksek Teknoloji Girişimlerinin Finansmanı Raporu Yayında

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından hazırlanan rapor, durum analizi ve geleceğe yönelik strateji kurmaya yönelik hazırlanmıştır. 2019 yılının sonunda 18 portföy yönetim kuruluşunun katılımıyla gerçekleştirilen anket çalışması ve çalıştay sonucunda ortaya çıkan veriler ile oluşturulmuştur.

Raporda yüksek teknoloji girişimleri ile finansman ekosistemi arasındaki ilişkiyi inceleyen ve geleceğe yönelik olarak bu alandaki yatırımlara ilginin artması konusunda yatırımcıların tespit ve öngörülerini yansıtmaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma kavramının küresel ekonomi ve ülkemizin ekonomik kalkınması açısından kritik önem arz ettiği düşünüldüğünde bu yayın finansman ekosisteminin bakış açısını yansıtmakta ve paydaşlara bu perspektiften bir bakış sunmaktadır.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş