Teknik Destek Programlarına Kâr Amacı Güden Kuruluşlar da Başvurabilecek


25.3.2020

Teknik Destek Programlarına Kâr Amacı Güden Kuruluşlar da Başvurabilecek

14.03.2020 tarihli 31068 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Programları başvuru koşulları değişti.

Yapılan değişiklikler şöyle;

Teknik Destek Programı

 • Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin uygun başvuru sahibi olmasına imkân sağlanmıştır. Ayrıca uygun başvuru sahipleri genişletilmiştir.
 • Uygulama süresi azami 6 (altı) aya çıkarılmıştır.
 • Başvuru aşamasında sunulması gereken belgeler uygun başvuru sahiplerine göre güncellenmiştir.
 • Elektronik ortamda sözleşme imzalamaya imkân sağlanmıştır.
 • Sözleşme aşamasında sunulması gereken belgelerin elektronik ortama yüklenmesine ve varsa matbu olarak teslim edilmesi gerekenler dışında evrak teslim edilmemesine imkân sağlanmıştır.
 • Yazılı bildirim yükümlülüğü kaldırılmıştır, elektronik bildirimlerin geçerli bildirim kabul edileceği belirtilmiştir.

Fizibilite Desteği Programı

 • Uygun başvuru sahipleri genişletilmiştir.
 • Katkı payı borcu olan kurumların hangi şartlar altında destek alabileceğine ilişkin açıklama getirilmiştir.
 • Başvuru aşamasında sunulması gereken belgeler uygun başvuru sahiplerine göre güncellenmiştir.
 • Sözleşme imzalama ve uygulama koşullarında iyileşmeler yapılmıştır.
 • Yazılı bildirim yükümlülüğü kaldırılmıştır, elektronik bildirimlerin geçerli bildirim kabul edileceği belirtilmiştir.
 • Destek tutarının hangi koşullarda artırılabileceğine ilişkin açıklama getirilmiştir.

BEBKA


LinkedIn Paylaş