Sağlıkta Sınır Ötesi İnovasyon Tedariği: AB Fonları ve İyi Uygulama Örnekleri


13.8.2019

Sağlıkta Sınır Ötesi İnovasyon Tedariği: AB Fonları ve İyi Uygulama Örnekleri

Avrupa Komisyonu’nun Araştırma ve İnovasyon Genel Müdürlüğü (RTD) ve İletişim Ağları, İçerik ve Teknoloji Genel Müdürlüğü (CNECT) tarafından “Sağlıkta Sınır Ötesi İnovasyon Tedariği: AB Fonları ve İyi Uygulama Örnekleri” çalıştayı 17 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.

Kamu sağlık sektöründe yenilikçi çözümler tasarlamak, tedarik etmek sektörün modernizasyon stratejisinde önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte, AB sağlık hizmeti sağlayıcıları; finansman, parçalı bir yasal çerçeve, ortak standartların eksikliği veya işbirliği ve değişen kullanıcı / hasta tercihleri gibi birçok zorlukla karşı karşıyadır.

Bu gibi zorlukların AB inovasyon ihale araçlarıyla nasıl çözülebileceğini tartışmak üzere çalıştaya; tedarikçiler, potansiyel tedarikçiler, bölge veya şemsiye kuruluşların katılımı beklenmektedir. Çalıştayda ayni zamanda yeni ağlar oluşturmak için oturum gerçekleştirilecektir.

Bağlantılar:

Ön Kayıt


LinkedIn Paylaş