"Yeşil Düzen" Konulu EIC Hızlandırıcı Programı Başvuruları Açıldı


31.3.2020

Ufuk2020 alanlarından birisi olan ve KOBİ’lere özel olarak tasarlanan Hızlandırıcı (Accelerator) programı ile KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.

Program kapsamında projelere 2,5 Milyon Avro’ya kadar hibe verilmekte; ayrıca 15 Milyon Avro’ya kadar girişim sermayesi alma imkanı da sağlanabilmektedir. Destek oranı hibe seçeneği için proje bütçesinin %70’i ve desteklenen oranın % 25’i oranında dolaylı masrafların desteklenmesi şeklindedir.

Hızlandırıcı programının 19 Mayıs 2020 çağrı kesim tarihinde sadece "Yeşil Düzen" politikasında belirlenen amaçlara katkı yapan başvurular kabul edilecektir. Avrupa Komisyonu tarafından uygulama konan "Yeşil Düzen" politikası AB'nin temiz teknolojilerdeki rekabet gücünü ve liderliğini desteklerken sürdürülebilirliğe doğru toplumsal geçişi körükleyen yeniliklere odaklanmaktadır. "Yeşil Düzen" politikası hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

"Yeşil Düzen", AB'nin temiz teknolojilerdeki rekabet gücünü ve liderliğini desteklerken sürdürülebilirliğe doğru toplumsal geçişi körükleyen yeniliklere odaklanmaktadır. Projeler, aşağıdaki sürdürülebilirlik hedeflerinden en az birine önemli ölçüde katkıda bulunarak "Yeşil Düzen" uygulamasını desteklemelidir:

  • AB’nin iklim değişikliğini azaltma ve/veya uyumunu artırmak;
  • Temiz, uygun fiyatlı ve güvenli enerji sağlamak;
  • Endüstrinin temiz ve/veya döngüsel ekonomiye geçişi (atık önleme ve/veya geri dönüşüm dahil) sağlamak;
  • Enerji ve kaynak verimli bir şekilde inşa ve yenilemeyi sağlamak;
  • Sürdürülebilir ve akıllı mobiliteye geçişi hızlandırmak;
  • Adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemine geçişi sağlamak;
  • Ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve yeniden oluşturulmasına destek olmak;
  • Hava kirliliğinin azaltılmasını sağlamak.

19 Mayıs 2020 çağrı kesim tarihine sunulacak projelerin yukarda belirtilen sürdürülebilirlik hedeflerinden en az birine önemli ölçüde katkıda bulunarak "Yeşil Düzen" uygulamasını desteklemesi beklenmektedir. KOBİ’lerin inovasyonlarının bu "Yeşil Düzen" önceliklerinden hangisine veya hangilerine katkı sağlayacaklarını belirtmesi beklenmektedir. Ayrıca açıklamalarında mevcut benzer teknolojilere "Yeşil Düzen" öncelikleri çerçevesinde ne gibi bir üstünlük sağlayacaklarını vurgulanması beklenmektedir.

EIC Hızlandırıcı "Yeşil Düzen" konulu program ile ilgili ayrıntılara EIC Çalışma Programı'ndan ulaşabilirsiniz. Hızlandırıcı programının çağrı ve başvuru sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Programa yönelik sorularınız için ncpsme@tubitak.gov.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.


LinkedIn Paylaş