Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İçin Rektör Adaylığı Başvuru İlanı


31.3.2020

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İçin Rektör Adaylığı Başvuru İlanı

1.2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 13. maddesinin (a) fıkrası ve 3 sayılı "Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usûllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" hükümleri ve "Rektör Adayı Olmak İsteyenlerin Başvurusuna İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacaktır.

2. Yukarıda zikredilen Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adaylar aşağıdaki belgelerle 30 Mart 2020 tarihinden 13 Nisan 2020 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunabilirler.

  • Başvuru dilekçesi
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Bağlantıdaki dosyada sunulan formatta Rektör Adayı Bilgi Formu
  • Profesör olarak çalışmış veya çalışıyor olduğuna dair belge
  • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde bulunan; "Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak" şartını sağladığını gösterir belge
  • Bulunduğunuz veya son görev yaptığınız Üniversite/Kurumdan alınan disiplin kaydını da gösteren hizmet döküm belgesi.

Başvurular posta ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yapılabileceği gibi, rektoraday@yok.gov.tr adresine elektronik posta yoluyla da yapılabilir.


LinkedIn Paylaş