COVID-19 ile Mücadele Çağrısı Başvurularının Değerlendirme Süreci Tamamlandı


17.4.2020

COVID-19 ile Mücadele Çağrısı Başvurularının Değerlendirme Süreci Tamamlandı

COVID-19’a karşı mücadelede TÜBİTAK destekleri kapsamında yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılabilecek ürünler ile hastalıkların önlenmesinde etkili koruyucu ürünlerin geliştirilmesi ve destek süreçlerine ilişkin uygulamalara yönelik Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda TÜBİTAK’ın mevcut desteklerine ek olarak özel, hızlı “COVID-19 ile Mücadeleye Yönelik Çağrı” açılarak 1 haftalık süreçte 446 başvuru alınmıştı.

Söz konusu çağrı kapsamında, yeni tip koronavirüsün teşhis ve tedavisinde kullanılan koruyucu ürünler, hızlı ve güvenilir ölçüm yapan tanı kitleri, tedavide kullanılabilecek ilaç, cihaz, yazılım, hasta takip uygulama konularını kapsayan proje başvurularının değerlendirme süreçleri tamamlandı.

Değerlendirme süreçlerindeki hakem ziyaretleri ile Danışma/Grup Yürütme Kurulları toplantıları çevrim içi ortamda gerçekleştirilerek başvuruların tamamının iki haftadan daha kısa sürede değerlendirilmesi sağlandı.

Önerilen proje çıktılarının kısa sürede Ar-Ge faaliyetlerini takiben ürünleştirilerek uygulamaya geçirilmesi ve salgınla mücadelede hızlı ve etkin sonuç alınması amacı değerlendirmelerde ön planda tutulmuş; bu nedenle projeler 552 hakem tarafından yapılan değerlendirmeler ve 18 Danışma/Grup Yürütme Kurulları değerlendirmelerinin yanında acil ihtiyaçları belirlemek üzere uzman kullanıcılarından alınan görüşlerle de daha kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Bu değerlendirmeler sonucunda salgına karşı mücadele için yoğun bakım cihazları, tanı, maske, ilaç, dezenfeksiyon, diğer KKE (Kişisel Koruyucu Elbise), bilişim uygulamaları ve aşı konularında 35 projenin 13,4 Milyon TL bütçeyle desteklenmesi uygun bulundu.

Desteklenen projelerin proje numaraları küçükten büyüğe aşağıda listelenmektedir:

 1. 7200367
 2. 7200387
 3. 7200390
 4. 7200401
 5. 7200424
 6. 7200432
 7. 7200457
 8. 7200469
 9. 7200481
 10. 7200482
 11. 7200483
 12. 7200484
 13. 7200487
 14. 7200509
 15. 7200519
 16. 7200521
 17. 7200539
 18. 7200541
 19. 7200542
 20. 7200556
 21. 7200559
 22. 7200575
 23. 7200599
 24. 7200633
 25. 7200639
 26. 7200649
 27. 7200668
 28. 7200675
 29. 7200691
 30. 7200700
 31. 7200715
 32. 7200724
 33. 7200736
 34. 7200774
 35. 7200785

LinkedIn Paylaş