TÜBA Pandemi Değerlendirme Raporu Yayımlandı


19.4.2020

TÜBA Pandemi Değerlendirme Raporu Yayımlandı

COVID-19 Pandemi sürecinde ulusal ve uluslararası gelişmeleri değerlendiren açık kaynaklardan yararlanılarak, kamuoyunu sağlıklı bilgiye ulaştırmak adına hazırlanan rapor; başta tıp olmak üzere iktisattan ekonomiye, turizme kadar pek çok alanda gerçekleştirilen çalışmalar, alınan önlemlerle ilgili önemli ve açıklayıcı veriler içeriyor.

Yazılı ve görsel medyada bilgi kirliliğinin yoğun olduğu bu dönemde aralarında TÜBA, Akademi’nin Kanser, Gıda ve Beslenme ile Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Çalışma Grubu, TÜBA Genç Akademi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin de bulunduğu uzman bilim insanlarının bir araya gelerek halkın anlaşılır, açık ve doğru bilgiyi almasını sağlamak üzere oluşturduğu raporda, pandemiye ilişkin Türkiye’de ve dünyada hangi kanallardan veriye ulaşılabileceği hakkında detaylı bir kaynakça da yer alıyor. Diğer yandan uluslararası akademilerin COVID -19’a dair duyuruları da bulunuyor.

Raporun ilk bölu¨mu¨nde pandemilerin tarihçesine değiniliyor ve bu kapsamda mevcut tanımların altı çiziliyor. Tu¨rkiye’de Covid-19 salgınının durumuna ve Tu¨rkiye’nin mevcut sağlık altyapısı hakkında açıklayıcı veriler sunuluyor. Covid-19 ile ilgili salgın su¨reç yönetiminin bulunduğu ikinci bölu¨mde ise kapsamlı bir şekilde araştırmacıların faydalanacakları web adresleri yer alıyor. Üçu¨ncu¨ bölu¨m; pandeminin diğer bilim disiplinlerindeki etkileşiminden ve bu su¨reçte viru¨s ile mu¨cadele kapsamında özellikle TÜBA u¨yeleri tarafından yu¨ru¨tu¨len projelerden oluşuyor. Dördu¨ncu¨ bölu¨mde; salgının ekonomik ve toplumsal etkilerine, tarihteki benzer salgınlara da değinilerek bir gelecek projeksiyonu ortaya koyuluyor. Beşinci bölümde; Dünya Bilim Akademilerinin COVID-19 raporlamalarının yanı sıra TÜBA üyelerinin yürütmekte olduğu bazı COVID-19 araştırma ve projeleri bulunuyor. Ek bölu¨mde ise faydalı olacağı du¨şu¨nu¨len kaynaklar için adresler ve raporlara yer veriliyor.

TÜBA Pandemi Raporuna ulaşmak için tıklayınız.


LinkedIn Paylaş