S-20 (Science-20) Bilgilendirme Oturumu Video Konferans ile Gerçekleştirildi


25.4.2020

S-20 (Science-20) Bilgilendirme Oturumu Video Konferans ile Gerçekleştirildi

Her yıl düzenlenen; günümüzün acil, öncelikli problemlerini masaya yatıran ve sorunlara küresel ölçekte çözümler arayan S-20 (Science-20) Toplantısı, pandemi süreci nedeniyle 23 Nisan 2020’de video konferans yöntemi kullanılarak TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve TÜBA üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

G-20 zirveleri çerçevesinde toplanarak bilim dünyasının dünya ve insanlık sorunlarıyla ilgili dönemsel değerlendirme, öneri ve taleplerini içeren mesajlarını dünya liderlerine ileten S-20, bu yıl Suudi Arabistan ev sahipliğinde düzenleniyor.

S-20 Akademi başkan ve temsilcilerinin katıldığı S-20 bilgilendirme konferansında “Sağlığın Geleceği (Future of Health), Döngüsel Ekonomi (Circular Economy), Dijital Devrim (Digital Revolution), Parçaları Birleştirmek (Connecting the Dots) başlıkları konuşuldu.

Akademi Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Konsey Üyesi Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, toplantı çerçevesinde diğer konu başlıklarının birbiriyle olan etkileşimlerinin tartışıldığı “Parçaları Birleştirmek” başlıklı oturumda konuştu ve yeni ve olağan dışı konseptler oluşturmak için fikirleri, farklı fikirlerle ilişkilendirmenin öneminin altını çizerek, farklı insanları, yetenekleri, deneyimleri ve bakış açılarını birleştirmek için bir araya getirmenin önemine vurgu yaptı. Ürün ve hizmetleri müşteri deneyimlerine göre şekillendirmenin ve yeni iş modelleri geliştirmenin gelecekte bu kapsamda dünyayı bekleyen muhtemel sorunlar karşısında önlem alınması açısından gerekli olduğunu söylediler.

TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Ali Özer ise “Sağlığın Geleceği” başlığı altında Covid-19 ile tüm ülkelerin ortak bir düşmana karşı savaştığını ifade ettiler ve “Bu iş birliği önümüzdeki dönemlerde de devam etmeli. Hastalık risk haritaları için, daha proaktif önlemler geliştirilmeli, salgın hastalıklar yakından izlenmeli ve ortaya çıktıkları bölgelerden yayılması en başta engellenmelidir. Ülkeler doğru raporlama ve doğru bilgi vermek konusunda dürüst olmalıdır. Tüm bunlar için bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ve ilerlemeler her şeyi kolaylaştıracaktır. Dijital devrim sürecinde sağlık sistemindeki mahremiyetin korunması ilkesine de zarar vermemelidir.”

“Döngüsel Ekonomi” başlığında dünyanın tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini dile getiren TÜBA Asosye Üyeleri Prof. Dr. Ekrem Tatoğlu ve Prof. Dr. Mehmet Bulut geleneksel ekonomik anlayışın tüketime dayanmakta olduğunu ve her ekonomik krizin gösterdiği gibi bu anlayışın yanlış olduğunu söylediler. Ekonomideki kaynak aktarım mekanizmalarının yeniden yapılandırılması, ülkeler için daha adil bir gelir dağılımı oluşturulması ve ihtiyaç sahibi insanların gözetilmesinin gerekliliğine değindiler.

TÜBA Asosye Üyesi Prof. Dr. Hacı Ali Mantar ve 2017 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü sahibi Prof. Dr. Hüseyin Arslan ise “Dijital Dönüşüm” kapsamında “Teknoloji faydalı olacak şekilde kullanıldığında insanlar için pek çok şeyi kolaylaştıracaktır. Ancak şu anda teknolojinin özellikle dijital teknolojinin kötüye kullanımı artıyor. Dezenformansyondan dolayı sadece internet ortamında kalmayacak olan tüm bu kötüye kullanım, sosyal sonuçlar da doğuracaktır.  Ülkelere zarar veren bu gelişmeler ile ortak bir mücadele yürütülmesi gerekiyor. Ülkeler tarafından kabul edilecek bir dizi internet etiği ilkesi oluşturulmalı. Ayrıca internetin psikolojik etkileri de göz ardı edilmemeli.” şeklinde konuştular ve diğer yandan internetin sağlık hizmetlerinin sunulması ve iletişimi kolaylaştırması gibi insanlar için fayda sağlayan pek çok özelliği olduğunu da belirttiler.

Toplantının ardından elde edilen sonuçlara ilişkin oluşturulacak deklarasyonun tüm dünya kamuoyuyla paylaşılacağı bilgisi verildi.


LinkedIn Paylaş