Okul Eğitim Geçidi (School Education Gateway) İnisiyatifi Uzaktan Öğretim Anketi


27.4.2020

Okul Eğitim Geçidi (School Education Gateway) İnisiyatifi Uzaktan Öğretim Anketi

Okul Eğitim Geçidi (School Education Gateway) inisiyatifi, bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle okul eğitiminde kullanılan uzaktan eğitim metotları üzerine bir anket çalışması hazırlamış ve Avrupa’da ve ülkemizde aşağıdaki konularda bilgi toplamayı amaçlamıştır.

Okulların uzaktan/online eğitime geçip geçmediği, uzaktan/online eğitim konusunda ne derece rahat uygulama sağlandığı, kullanıcılar için bu konuda en büyük sıkıntının ne olduğu, okul uygulamalarında bu yaklaşım ve metotların devam eden etkisi olacağının düşünülüp düşünülmediği gibi konularda bir araştırma yapılmaktadır.

Uzaktan öğrenme, öğretmen ve öğrenciler için devamlılık, esneklik ve karşılıklı destek gibi belirgin avantajlar sağlasa da birçok öğretmen kısa sürede adapte olmak zorunda kalmaları gibi zorluklar nedeniyle sıkıntılar yaşamaktadır. Bütün bunların dışında, öğretmenler için bütün öğrencilerin özellikle dezavantajlı ve genç grubun online derslere katılımını sağlamak problem oluşturmaktadır.

Aşağıda bağlantısı verilen ankete katılımınız uzaktan eğitimin uygulamadaki durumunu, problem ve avantajlarını ortaya çıkarmak adına Avrupa genelinde ve ülkemizde kaynak oluşturabilecek veriler sağlayacaktır. Anket, 10 Mayıs 2020 tarihine kadar İngilizce olarak dolaşımda kalacaktır. Sonuçlar Okul Eğitim Geçidi sayfasında yayınlanacaktır.

Anket Bağlantısı: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/eteachingsurvey2020


LinkedIn Paylaş